Armin Service

ارور ظرفشویی سامسونگ همه مدلها

ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : ST151
• کدخطای DR – این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است
• کدخطای E2 – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / بررسی اکوا استاپ
• کدخطای E3 – اشکال در تخلیه آب از دستگاه / پمپ تخلیه دستگاه خراب می باشد / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای E4 – اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای F1 – خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ
• کدخطای F3 – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
• کدخطای F4 – خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
• کدخطای F5 – خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
• کدخطای F6 – اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
• کدخطای F8 – خطای موتور سنکرون /چک کردن موتور سنکرون
• کدخطای SE – خطای سویچ
• کدخطای F9 – این خطا مربوط به ارتباط بین برد اصلی دستگاه و برد نمایشگر (پنل) می باشد
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 147
• کدخطای 4E – خطای عدم ابگیری دستگاه / چک کردن اکوا استاپ / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای 4E-1 – اشکال در دمای بیش از حد آب داخل دستگاه می باشد / المنت (هیتر) بررسی شود/ ترمیستور چک شود / رله برد الکترونیک خراب می باشد
• کدخطای 5E – اشکال از تخلیه آب دستگاه می باشد / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد
• کدخطای PE – این خطا مربوط به سنجش دور موتور است
• کدخطای TE – خطای سنسور دما / ترمیستور چک شود
• کدخطای HE-1 – اشکال از المنت (هیتر) دستگاه می باشد/ گرمایش بیش از حد آب / ترمیستور بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای BE-2 – اشکال در اتصال کلید ها
• کدخطای BE-3 – خطای ارتباطی کلید های لمسی
• کدخطای AE – خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی
• کدخطای LE- این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
• کدخطای OE – خطای سنسور سر ریز آب دستگاه / علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک
• کدخطای 1E – خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود
• کدخطای 3E – اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 146
• کدخطای DR – این خطا مربوط می شود به درب دستگاه / درب دستگاه بسته نشده است
• کدخطای E2 – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / خرابی اکوا استاپ
• کدخطای E3 – اشکال در تاخیر به موقع آبگیری / سوختگی شیر برقی
• کدخطای E4 – اشکال در عدم گرم کردن آب دستگاه / خرابی هیتر / مقدار مقاومت المنت دستگاه بررسی شود / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای F1 – خطای عدم تامین آبگیری به مقدار لازم / بررسی شیر برقی / سوختگی اکوا استاپ/ آب شمار چک شود
• کدخطای F3 – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد / خرابی ببین کف دستگاه
• کدخطای F4 – خطای دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
• کدخطای F5 – خطای دمای پایین آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / سوختگی المنت (هیتر)
• کدخطای F6 – اشکال در نشتی شیر برقی/ شیر برقی بررسی شود / فرسودگی و یا پارگی ممبران شیر برقی
• کدخطای F8 – خطای موتور سنکرون / چک کردن موتور سنکرون
• کدخطای TS – این خطا مربوط می شود به ترمیستور دستگاه / خرابی از ترموستات می باشد مقدار اهم ترمیستور چک شود
• کدخطای TO – اشکال در ترمیستور می باشد مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود
ارور ظرفشویی سامسونگ مدل : D 148
• کدخطای D01 – خطای شیر برقی / سوختگی شیر برقی / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای D02- خطای پمپ تخلیه دستگاه – خرابی پمپ تخلیه – اشکال از برد الکترونیک
• کدخطای D03 – این خطا مربوط به خشک کن و گرما سازی هیتر می باشد / سوختگی المنت مقدار مقاومت بررسی شود / خرابی رله برد الکترونیک
• کدخطای D04 – خطای ترمیستور – سوختگی ترمیستور مقدار مقاومت چک شود
• کدخطایD05 – پمپ جریان کمی می کشد / بررسی پمپ تخلیه مقدار مقاومت پمپ چک شود / برد الکترونیک
• کدخطای D06 – پمپ دستگاه جریان زیادی می کشد / مقدار مقاومت پمپ بررسی شود / بررسی برد الکترونیک
• کدخطای D07 – اشکال در نشتی آب در دستگاه / سوراخ بودن داخل ظرفشویی / خرابی موتور جت دستگاه
• کدخطای D08 – خطای متناوب شیر برقی / سوختگی شیر برقی / برد الکترونیک چک شود
• کدخطای D011 – اشکال در مبدل فشار می باشد
• کدخطای D12 – خطا در خارج شدن آب / پمپ تخلیه بررسی شود / برد اصلی معیوب می باشد
• کدخطای D13 – خطای گرم شدن دمای بیش از حد مجاز آب داخل دستگاه / خرابی برد الکترونیک / معیوب بودن سنسور المنت
• کدخطای D14 – خطای ورودی و خروجی آب دستگاه
ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ مدل : D 149
• کدخطای 4E – خطای ورودی آب دستگاه / شیر آب ورودی چک شود / سوختگی شیر برقی
• کدخطای 4E-1 – اشکال از دمای بالای آب ورودی می باشد / ورودی آب داخل دستگاه بررسی شود
• کدخطای 5E – خطای سیستم تخلیه آب دستگاه / مقدار مقاومت پمپ تخلیه چک شود / سوختگی پمپ تخلیه / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای PE – خطای دور سنج موتور جت (تاکو) /مقدار مقاومت تاکو بررسی شود
• کدخطای TE – خطای سنسور دما / مقدار مقاومت سنسور دما چک شود
• کدخطای HE-1 – اشکال از المنت (هیتر) میباشد / مقدار مقاومت المنت چک شود / خرابی برد الکترونیک
• کدخطای HE – این خطا مربوط است به سیستم گرمایشی دستگاه هیتر و یا المنت / گرمایش بیش از حد آب / خرابی ترمیستور مقدار مقاومت ترمیستور بررسی شود / سوختگی المنت (هیتر) مقدار مقاومت المنت چک شود /خرابی رله برد الکترونیک
• کدخطای BE- 2 – خطای اتصال کلید ها
• کدخطای BE-3 – خطای ارتباط بین برد و کلید لمسی پنل
• کدخطای AE – خطای ارتباط بین برد اصلی و برد نمایشگر (پنل) / خرابی برد اصلی
• کدخطای LE – این خطا نشتی آب در دستگاه می باشد
• کدخطای OE – خطای سنسور سر ریز آب دستگاه علت سوراخ بودن کف ظرفشویی و یا خرابی موتور / شکستگی مخزن نمک
• کدخطای 1E – خطای کم بودن آب دستگاه / آب شمار بررسی شود
• کدخطای 3E – اشکال در ارتباط موتور جت دستگاه می باشد

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!