Armin Service

ارور لباسشویی بلر

E01=این کد خطا اشاره به  درست بسته نشودن درب لباسشویی دارد قفل در ومیکرو سوئیچ بررسی شود

E02=این خطا اشاره به این نکته دارد کهاب به داخل لباسشویی وارد نمی شود اب ورودی وسیم کشیه لباسشوی وفیلتر اب بررسی شود

E03=این خطا اشاره به عدم خروج اب داخل لباسشویی دارد پمپ درین فیلتر اب وشلنگ خروجی بررسی شود

E04=این ارور اشاره به این نکته دارد که داخل دیگ لباسشویی پر از کف است واب تخلیه نمیشود

E05=این خطا اشاره به کار نکردن موتور اصلی لباسشویی دارد سیم ارتباطی تاخو وسنسور چرخش موتور بررسی شود

E07=این خطا اشاره به گرم نکردن اب داخل لباسشوییدارد هیتر سنسور NTCدما بررسی شود دمایه اب به بیش از 98 درجه میرسد

E08= این خطا اشاره به گرم نکردن اب داخل لباسشوییدارد هیتر سنسور NTCدما بررسی شود دمایه اب به بیش از15 درجه نمیرسد

E09=PCB مشکل داره

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!