Armin Service

ارور لباسشویی بووش

E16=این ارور اشاره برای دارد که درب دستگاه باز است میکروسوئیچ وسیم کشی چک شود

E17=این ارور نشان گر این است که زمان اب گیری بیش از حد مجازاست خرابیه شیر برقی یا مسیر اب گرفتگی دارد بررسی شود

E18=این ارور اشاره به این داره که پمپ درین تخلیه مسدود است عدم تخلیه اب دیگ

E19=این خطا اشاره به این دارد که زمان گرم کردن اب بیش ازحد اندازه است ضعف ولتاژخرابیه المنت

E20=این ارور اشره به این دارد که خراب بودن المنت یا سنسور NTC مشکل دارد بررسی شود

E23=این خطا یا ارور اشاره به خراب بودن شیر برقی  است مسیر سیم کشی یا مسیر ورودی اب  بررسی شود

E25=این اروراشاره به این نکته دارد که دیگ لباسشویی دارایه نشتیه اب است اتصالات اب بررسی شود

E26=این ارور اشاره به خرابیه هیدروستاد است سیم کشی یا برد اصلی چک شود ولتاژهیدروستاد باید بین 0.5تا3.5 ولت باشد

E27=این ارور اشاره به چند نکته خرابی دارد که اول هیدروستاد بررسی شود وگرفتگیهشلنگ هیدروستاد وبعد سیم کشی بررسیشود

E28=این ارور اشاره از خرابیه سنسور کف یا شکستگیه سنسور FLOW دارد بررسی شود

E49=این خطا اشاره به به ولتاژزیاد برد اصلی دارد چک شود

E50=این کد خطا اشاره به خرابیه موتور لباسشویی ورله برد اصلی که زمان چرخش موتور 30پانیه است

E51=این خطا اشاره به خرابیه سوئیچ هایه قدزت درموتور دارد که خراب شده یا خال زده است خرابی در IGBT

E57=این ارور اشاره به این نکته دارد اگر ولتاژبرق ورودی اگر کمتر از 220ولت باشد این ارور میزند اگر ولتاژبرق درست بود اشکال دربرد اصلی است

E58=این ارور اشاره بهسرعت چرخاندن موتور لباسشویی پایین است وخطایه سنسور دو یا تاخو خراب است

E59=این ارور اشاره به دارد که سیم گشیه داخل لباسشویی دچار نقض شده است وبررسیه سنسور مگنت

E60=این ارور اشاره به سنسور کف یا سنسور جریان مشکل دارد مقادیر بیش ازحد پایین یا بالا است

E61=این ارور اشاره دارد که مدار سیم کشیه یا قفل درب بررسی شود دستگاه را یک بار خاموش یا روشن کنید

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!