Armin Service

ارور لباسشویی فاگور

F01=این ارور اشاره به این نکته دارد که لباسشویی در مدت 8 دقیقه پراز اب نمیشود ورودیه اب نداریم بررسی شود

F02=این ارور اشاره به این نکته دارد که لباسشویی اب تخلیه نمی کند گرفتگیه پمپ درین

F03=

F04=این خطا اشاره به خرابیه قفل در لباسشویه دارد میکرو سوئیچ وسیم کشیه اصلی بررسی شود

F05=این ارور نسان از خرابیه سنسور دما مشکل دارد

F06= این خطا اشاره به گرم نکردن اب لباسشویی دارد هیتر وسیم کشی بررسی شود

F07=این ارور اشاره به این دارد که ا داخل دیگ زیا یا کم است یا پمپ درین از کار افتاده است

F08=این خطا اشاره به نشناختن موتور توست برد است سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F09= این خطا اشاره به نشناختن موتور توست برد است سیم کشی وبرد اصلی چک شود

F10=این ارور اشاره به این دارد برد اصلیبه دیس پلی ارتباط ندارد سیم کشی بررسی شود

F11= این ارور اشاره به این دارد برد اصلیبه دیس پلی ارتباط ندارد سیم کشی بررسی شود

F12= این ارور اشاره به این دارد برد اصلیبه دیس پلی ارتباط ندارد سیم کشی بررسی شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!