Armin Service

ارور لباسشویی پارس

E01=درهنگام بروز این خطا باید به این نکته توجه کرد که پمپ اب تخلیه نمی کند سیم کشی فیلتر اب بررسی شود

E02=درهنگام بروز این خطا اشاره به این دارد لباسشویی اب گیری نمی کند شیر برقی ومسیر ورود اب چک شود

E03=درهنگام بروز این مشگل اشاره به این دارد که موتوراز کار افتاده است سیم کشی موتور وتاخو چک شود

E04=در هنگام بروز این مشکل اشاره به خرابیه ولوم انتخاب رنامه درنمایشگر دارد

E05= در هنگام بروز این مشکل اشاره به خرابیه ولوم انتخاب رنامه درنمایشگر دارد اتصال ولوم برنامه

E06=درهنگام بروز این ارور اشکال در اتصال ولوم انتخاب دما در نمایشگر دارد

E07=در هنگام بروز این ارور اشاره به این دارد که سنسور دما لباسشویی مشکل دارد

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!