Armin Service

ارور ماشین لباسشویی اسنوا

E1=این خطا اشاره به این دارد عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی وصل شود  سیم کشی بررسی شود

E2= این خطا اشاره به این دارد عدم فرمان هیدروستات به شیر برقی قطع شود  سیم کشی بررسی شود

E4=این ارور اشاره به این دارد که داخل لباسشویی دارایه نشتی است اتصالات بررسی شود

E5=این ارور اشاره به این دارد که موتور لباسشویی جامپ کرده یا اتصالی کرده یا درام مشکل پیدا کرده

E6= این ارور اشاره به این دارد که موتور لباسشویی جامپ کرده یا اتصالی کرده یا درام مشکل پیدا کرده

E8=این ارور اشاره به این دارد که فرمان برد اصلی به موتور نمیرسد ووکارنکردن موتور اشاره دارد

E9=این خطا اشاره به عدم فرمان مناسب به هیدروستات رامیدهد سیم کشی بررسی شود

IB=این ارور اشاره به خرابیه برد اصلی دارد

OE=این خطا اشاره به این دارد که که اب داخل دیگ لباسشویی تخلیه نمیشود بعد از چند دقیقه

UE=این ارور خطا اشاره به این دارد لباسهایه داخل لباسشئیی بالانس نیست پایه هایه لباسشویی ترازشوند

LE=این ارور اشاره به این دارد که عدم فرمان قل در لباسشویی با برد اصلی است بررسی شود

PFE=اینارور خطا اشاره به این دارد که اب داخل دیگ لباسشوی درست یا کامل تختیه نمی شود

H2=این ارورخطا اشاره به عدم کارنکردن ترموستات المنت دارد سیم کشی بررسی شود

H5= این ارورخطا اشاره به عدم کارنکردن ترموستات المنت دارد سیم کشی بررسی شود

H6=این ارور اشاره درستکارنکردن المنت است که اب راگرم نمیکند

H8=این ارور اشاره به این دارد که دمایه اب داخل دیگ لباسشویی بیش از حد بالاست

1E= این ارور اشاره به این دارد مسیر ورودی اب با هیدروستاد مشکل دارد

OE=این ارور اشاره به این دارد که مسیر تخلیه اب داخل لباسشویی به مشکل خورده است

UE=این خطا ارور اشاره به این دارد که لباسهایه داخل لباسشویی بالانس نیست

LE=این ارور اشاره به این دارد که درب لباسشویی به درستی بسته نمیشود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!