Armin Service

ارور ماشین لباسشویی ایندوزیت

F10=این خطا نشان گر از شلنگ تخلیه مشکل دارد برسی شود

F11=این خطا نشان از خرابیه پمپ تخلیه دارد

F12=این خطانشان از خرابیه هیدروستات دارد برسی شود

F13=این خطا نشان از خرابیه هیدروستات وشیر برقی دارد برسی شود

=F14این خطانشان ازاین دارد یک سکستگی در دیگ است برسی شود

F15=این خطا نشان ازاین دادر که شلنگ درین تخلیه سطح خوبی ندارد برسی شود

F16=این خطانشان ازاین دارد سطح اب دیگ خیلی بالاست چک شود

F17=این خطا نشان ازاین دارد که درب لباسشویی به درستی بسته نشده است

F20=این خطا نشان از این دارد که سنسور داخل دیگ المت درس به خوبی عمل نمیکند برسی شود

F30این خطا نشان ا این دارد که درایو موتور مشکل دارد برسی شود راه انداز موتور خراب است

F40این خطا نشان ازاین دارد که به اندازه کافی ابگیری نشده است

F41=این خطا نشان ازاین دارد که سطح اب به خوبی تشخیص داده نمیشو وهیدروستات چک شود

F50=این خطا به این نکته اشاره دارد که سیستم به حالت پیش فرض فعال خواهد شد وایراد در قسمت برد اصلی است

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!