Armin Service

ارور ماشین لباسشویی صنام

E01=این خطا اشاره به این نکته دارد که دربلباسشویی قفل نمی شود باز است میکرو سویچ سیم کشی بررسی شود
E02=این ارور اشاره به این نکته دارد که زمان اب گیری بیش از 10 دقیه بهطول انجامیده است عدم وجود اب شیربرقی سیم کشی واب ورودی چک شود
E03=این ارور اشاره به این نکته دارد که اب داخل دیگ لباسشویی تخلیه نی شود پمپ درین فیلتر اب سیم کشی بررسی شود
E04=این ارور اشهره به این نکته دارد که داخل لباسشویی نشتیه اب است یا داخل دیگ پر از کف است بررسی شود
E05=این خطا اشاره خراب بودن برد اصلی است به سرویس کار تماس گرفته شود
E06= این خطا اشاره خراب بودن برد اصلی است به سرویس کار تماس گرفته شود
E07=این ارور اشاره به خراب بودن سنسور تشخیص دما یاخراب بودن المت یا سیم کی دارد بررسی شود
E09= این خطا اشاره خراب بودن برد اصلی است به سرویس کار تماس گرفته شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!