Armin Service

ارور ماشین لباسشویی کنوود

EO1=این خطا اشاره دارد به لامپ شماره 1و2چشمک میزند.درب لباسشویی به درستی بسته نشده است

EO2=این خطا اشاره داردبه لامپشماره 1و3چشمک میزند سطح اب لباسشویی پایین تراز هیتر است فشار اب کم است برسی شود

EO3=این ارور اشاره دارد به لامپشماره 1و4چشمک میزند پمپ درین از کار افتاده است یا فیلتر اب مصدود شده است برسی شود

EO4=این خطا اشاره به لامپ شماره 3و2چشمک میزن مقدار اب درون لباسشویی کنود بیش از حد مجاز است سنسور سطح اب یا هیدروستاد  برسی شود

EO5=این خطا اشاره دارد به لامپ 4و2 چشمک میزند دلیل ان این است که هیتر یا سنسور گرمایی ازکار افتاده است

EO6=این خطا اشاره لامپ شماره 4و3چشمک میزند دلیل ان موتور لباسشویی از کار افتاده است

EO7=این خطا اشاره لامپ شماره 1و2و3چشمک میزند که کارت الکترونیک برد اصلی از کار افتاده است

EO8=این خطا اشاره به امپ شماره 2و3و4دارد چشمک میزند کهموتور لباسشویی ازکار افتاده است

EO9=این خطا اشاره به لامپ شماره 1و2و4دارد که چشمک میزند ولتاژداخل شبکه خیلی بالا یا پایین است E10=این خطا اشاره بهلامپ شماره 1و3و4دارد که چشمک میزند که خطایه ارتباطی میزند

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!