Armin Service

کدخطا لباسشویی ا ا گ AEG

F1=درهنگام بروزاین خطا درلباسشویی جریان اب قطع است برسی شود وچشمک زدن دکمیه SPIN

F2=درهنگام بروز این خطا مشکل درتخلیه نکردن اب سطح دیگ است فیلتر و پمپ درین لباسشویی برسی شود

F3=درهنگام بروز این خطا باید به سطح اب برسی شود سطح اب دیگ بالاست تنظیم دستگاه هیدروستات

F7=درهنگام بروز این خطامشکل در المت لباسشویی است برسی شود

F8=درهنگام بروز این خطاسنسور NTC ودرمودلهایه قدیمی ترموستات لباسشویی مشکل دارد

F9=درهنگام بروز این خطا اشکال در موتوریا اتصال کردن موتور لباسشویی است برسی شود

E20=درهنگام بروز این مشکل باید به قسمت تخلیه پمپ درین توجه کرد

E40=درهنگام بروزاین مشگل باید به درب دستگاه توجه شود که بسته است یانه که دستگاه کار نمیکند یا میکرو سویچ خراب است

E10=درهنگام بروز این خطا دستگاه کار نمیکند شیر اب برسی شود ویا اب ورودی قطع است یاشیر برقی خراب است برسی شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!