Armin Service

کد خطای یخچال جنرال الکترونیک: GF

تعمیر یخچال جنرال الکتریک

GE :CC: درجه حرارت را چک کنید زیرا دمای یخچال و فریزر درست نیست.

GE : یخ ساز برای عملیات مناسب را بررسی کنید.

GE: Df: در قسمت خنک کننده اوپراتور هیچ سرمایی نیست.

GE : هیتر ضدعفونی شده در 24 ساعت گذشته عملکرد خوبی نداشته.

GE: FF: مواد یخ زده را برای یخ زدن بررسی شود زیرا دما زیاد است.

DE:PF: قسنت قدرت یخچال یا فریزر کمپرسور از مدار درآمده است.

GE:Ic: اگر این ارور را نشان دهد این ارور نیست این تتنظیمات ؟ فریزر است.

GF: یا 89: احتمال قطع برق.

CC: دمای یخچال خیلی گرم است.

GE:GI: یخ ساز به درستی کار نمی کند.

GE: خطای سیستم تخلیه درست کار نمی کند.

GE: PF: در جریات 48 ساعت از طریق جریان یخ زدگی هیچ جریانی جاری وجود ندارد.

Es: GE: خطای کنترل اصلی برد اصلی

FF:GE: دمای فریزر بیش از 2 ساعت بیش از حد معمول است.

HRS: قسمت یخ زادیی ؟ عمل نمی کند.

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!