Armin Service

کد خطا وارور لباسشویی زیروات

E01=این خطا اشاره به این نکته دارد که ورودیه اب نداریم واب گیری نمیشود فیلتر اب وسیم کشی بررسی شود 

E02=این خطا اشاره به این نکته دارد که هیدروستاد به مشکل خورده است

E03=این خطا اشاره به این نکته دارد پمپ تخلیه به مشگل خورده است اب تخلیه نمیشود

E05=این خطا اشاره به این نکته دارد که ترموستاد لباسشویی به مشگل خورده است

E08 این ارور اشاره به این نکته دارد که موتور لبسشویی به مشکل خورده است

E09=این خطا اشاره به این دارد که لباسشویی برد اصلی از کار افتاده است

E15= این خطا اشاره به این دارد که لباسشویی برد اصلی از کار افتاده است

 E16= این خطا اشاره به این نکته دارد که اتصالات سیم کشی به مشکل خورده است بررسی شود

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!