Armin Service

کد خطا و ارور ماشین ظرفشویی آاگ

شما پس از مطالعه این مطلب تا حد زیادی قادر خواهید بود بدون نیاز به تعمیرکار مشکلات مربوط به ماشین ظرفشویی خود را حل کنید.

چنانچه پس از مطالعه ارورها موفق به تعمیر ماشین ظرفشویی آاگ خود نشدید باارمین سرویس به عنوان نمایندگی تعمیرات آاگ تماس بگیرید تا تعمیرکار متخصص به محل شما اعزام شود.
جدول کد خطا یا ارور ماشین ظرفشویی آاگ
ارور معنی ارور
i10 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
i20 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
i30 وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
i40 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
i50 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
i60 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
i80 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
iC0 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
iF0 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
C1 نمایش داده می‌شود و برنامه انتخابی درحال چشمک زدن است. عدم ورود آب به ماشین ظرفشویی
C2 نمایش داده می‌شود و برنامه انتخابی درحال چشمک زدن است مسدود بودن خروجی سینک
C3 فعال شدن سیستم ضدنشتی
F1, AL5 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
F2, AL6 این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
AL4 وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
Blo فعال بودن قفل کودک
Err این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
END چشمک می‌زند و آب وارد نمی‌شود مسدود بودن شیر یا فیلترها / عدم نصب صحیح لوله های آب
DRYING چشمک می‌زند مسدود بودن سیفون
END و DRYING به صورت همزمان چشمک نی‌زنند. فعال شدن سیستم ضدنشتی
چشمک زدن چراغ پایان این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ اول این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ دوم این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
چشمک زدن چراغ برنامه ماشین ظرفشویی در حال کار کردن است و برنامه قبلی لغو شده است
چشمک زدن چراغ های ماشین ظرفشویی این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود
3بار چشمک زدن چراغ پایان وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
نمایش کدخطا توسط ماشین این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
صدای بوق این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود
ماشین ظرفشویی ۳ بار سریع صدای بیپ می‌دهد وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین
توضیحات کلی ارورهای ماشین ظرفشویی ااگ
اگر ارور مورد نظر شما در جدول بالا موجود نبود یا نیاز به توضیحات بیشتر داشتید شرح کلی و مفصل برخی ارور ها را میتوانید با تماس مستقیم با شرکت راحنمایی شوید
علت بروز ارور: : وجود نشتی آب یا باقی ماندن آب در ته ماشین.
بررسی و تعمیر: شیر آب را ببندید.
ارور و کد خطای i10 , i20 , i40 , i50 , i60 , i80 , iF0 , iC0 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
ارور و کد خطای AL4 , AL5 , AL6 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید نوسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
ارور و کد خطای Err , F1 , F2 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: : این خطا دلایل زیادی می‌تواند داشته باشد. باید توسط تعمیرکار بررسی شود.
بررسی و تعمیر: با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
ارور و کد خطای C1 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: عدم ورود آب به ماشین ظرفشویی
بررسی و تعمیر: ممکن استشیر یا فیلترها مسدود باشند یا شیلنگ‌ها درست نصب نشده‌ باشند. ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگ‌ها را تمیز کنید و نحوه نصب آن‌ها را نیز چک کنید.
ارور و کد خطای C2 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: مسدود بودن خروجی سینک
بررسی و تعمیر: ممکن است لوله تخلیه آب درست نباشد. خروجی سینک را چک کنید.
ارور و کد خطای C3 ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: فعال شدن سیستم ضدنشتی
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
ارور و کد خطای Blo ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: فعال بودن قفل کودک
بررسی و تعمیر:برای غیرفعال کردن قفل کودک دکمه‌های «Short» و «Pre-rinse» را همزمان فشار دهید.
ارور و کد خطای چشمک زدن END ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: مسدود بودن شیر یا فیلترها / عدم نصب صحیح لوله های آب
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس فیلتر شیلنگ‌ها را تمیز کنید و همینطور نصب آن‌ها را نیز چک کنید.
ارور و کد خطای چشمک زدن DRYING ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: مسدود بودن سیفون
بررسی و تعمیر: ابتدا سیفون را تمیز و سپس نحوه نصب لوله‌ها را چک کنید.
ارور و کد خطای چشمک زدن END و DRYING به صورت همزمان ماشین ظرفشویی آاگ
علت بروز ارور: فعال شدن سیستم ضدنشتی
بررسی و تعمیر: ابتدا شیر آب را ببندید و سپس با تعمیرکار متخصص تماس بگیرید.
در صورت مواجهه با هر مشکلی در ماشین ظرفشویی آاگ ، باارمین سرویس به عنوان نمایندگی تعمیرات ماشین ظرفشویی آاگ تماس بگیرید.
.

25% تخفیف برای ثبت درخواست تعمیر به صورت آنلاین

برندهای تجهیزات

گروه آرمین سرویس با بروزرسانی مداوم دانش تکنسین های فنی خود به صورت تخصصی به عیب یابی و رفع ایراد انواع برندهای خارجی و ایرانی مسلط می باشد

ثبت آنلاین درخواست تعمیر!